true Swansea | true
Profwch true Swansea

Profwch true Swansea

Hyb Croeso
doza
cegin bwyta ar y cyd
Parth Astudio
Parth Gwyliau
Hyb Croeso
Ystafell sinema
UTime Fitness
Iard
Llwybr glan yr afon

Eisiau darllen y dudalen hon yn Saesneg?

Gyda golygfa heddychlon dros afon Tawe, mae ein llety i fyfyrwyr Abertawe mewn lleoliad delfrydol ar gyfer bywyd y brifysgol yn y ddinas. Wedi'i leoli ar Heol Morfa, byddwch chi’n dod o hyd i ddigon o leoedd i fwyta a bywyd nos i'w mwynhau gyda’ch cyd-letywyr newydd. Mae ein lleoliad yn golygu ein bod yn y lle gorau i fwynhau popeth sydd gan Abertawe i'w gynnig; mae modd cerdded yn hwylus i Fae Abertawe, yr Ardal Forol a'r marina. Felly, os ydych chi’n hoffi mynd am dro tawel ar bwys yr afon neu fwrlwm y strydoedd prysur, mae popeth gennym ni yn ein llety myfyrwyr yn Abertawe.

Yn daith fer o Brifysgol Abertawe, rydym ni'n lleoliad delfrydol ar gyfer eich astudiaethau. Ceir llety preifat i fyfyrwyr a fflatiau myfyrwyr a rennir; mae lle i bob personoliaeth yn true Swansea.

Ewch ar daith rithwir

Mor hawdd â hynny

Nid yw archebu ystafell erioed wedi bod yn haws

Does dim blaendal, ac mae polisi canslo a chynlluniau talu hyblyg gan true, felly gallwch chi archebu eich ystafell yn gwbl hyderus.

polisi canslo true

ddim yn barod i ymrwymo? Does dim rhaid i chi!

Ddim yn siŵr i ba brifysgol rydych chi’n mynd neu pa raddau y byddwch chi’n eu hennill? Peidiwch â phoeni, gallwch chi archebu eich ystafell o hyd, a llofnodi eich contract hyd yn oed, oherwydd bydd gwarant true ar waith i chi nes eich bod chi'n symud i mewn! Gwiriwch holl fanylion y polisi hael yn y ddolen isod...

Dim blaendal

Nid oes angen poeni am gael eich blaendal yn ôl ar ddiwedd y flwyddyn

Ni fyddwn ni'n cymryd blaendal gennych chi pan fyddwch chi’n cyflwyno archebu'r ystafell. Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw talu £150 ar gyfer rhent ymlaen llaw a fydd yn cael ei dynnu’n awtomatig o’ch rhandaliad rhent cyntaf. Dal ddim yn siŵr? Ewch i Sgwrs Fyw a bydd un o'n tîm yn hapus yn hepgor y taliad hwn i chi!

Cynlluniau talu hyblyg

Eisiau talu mewn rhandaliadau…ymlaen llaw….yn fisol?

Os ydych chi’n talu â cherdyn neu drwy drosglwyddiad banc, rydym ni'n hapus i fod yn hyblyg! Gwiriwch y ddolen isod i weld ein cynlluniau talu llawn. Os oes gennych chi rai cwestiynau llosg o hyd neu os nad ydych chi 100% yn siŵr am archebu ystafell gyda true student, ewch i Sgwrs Fyw neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt hon. Bydd ein tîm cyfeillgar wrth law yn hapus i'ch helpu!

Dewch i weld â’ch llygaid eich hun

Ymunwch â ni bob diwrnod o'r wythnos am ymweliad i weld sut beth yw byw yn true Swansea! Byddwn ni'n dangos ein mannau cymdeithasol i chi, UTime Fitness ar y safle, doza, ac ystafelloedd stiwdio a fflatiau moethus.

UTime Fitness

Mae UTime Fitness ar y safle yn true Swansea ym mloc 3. Mae ar agor 24 awr y dydd ac mae ar gael i bob preswylydd true Swansea heb dalu mwy amdano. Gall pob preswylydd true Swansea ail-ddiffinio ei brofiad ffitrwydd gan ddechrau â gwahoddiad i sesiwn hyfforddiant personol am ddim wrth gyrraedd. Gallwch chi hyfforddi ar y safle, ar gais, ac wrth fynd!

true Apartments

Llety prifysgol a rennir sy'n cynnwys ystafell wely en suite a chegin a lolfa a rennir

true Studios

Llety prifysgol preifat sy'n cynnwys ystafell stiwdio â chegin fach ac ystafell ymolchi en suite foethus

Sylwer, bydd rhai o'r tudalennau yn y dolenni sydd ar y wefan ddwyieithog hon ar gael i'w darllen yn Saesneg yn unig. Os byddai'n well gennych gael copi Cymraeg gennym, cysylltwch â ni.