true Swansea | true

Partner Prifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe wedi dewis gwir fyfyriwr i fod yn bartner llety swyddogol iddi, gan ddarparu'r profiad prifysgol go iawn. Oddi ar y campws (eto gyda doza pizzeria mewnol, campfa UTime Fitness, ac amrywiaeth o fannau cymdeithasol haen uchaf), mae true student yn ffordd o fyw. Mae'n lle i archwilio. Darganfyddwch eich hunan yn y 'ddinas myfyrwyr' hon, a dysgwch pam y rhoesom ein stamp cymeradwyaeth i Brifysgol Abertawe.

Eisiau darllen y dudalen hon yn Saesneg?

Profwch true Swansea

Profwch true Swansea

Hyb Croeso
doza
cegin bwyta ar y cyd
Parth Astudio
Parth Gwyliau
Hyb Croeso
Ystafell sinema
UTime Fitness
Iard
Llwybr glan yr afon

Gyda golygfa heddychlon dros afon Tawe, mae ein llety i fyfyrwyr Abertawe mewn lleoliad delfrydol ar gyfer bywyd y brifysgol yn y ddinas. Wedi'i leoli ar Heol Morfa, byddwch chi’n dod o hyd i ddigon o leoedd i fwyta a bywyd nos i'w mwynhau gyda’ch cyd-letywyr newydd. Mae ein lleoliad yn golygu ein bod yn y lle gorau i fwynhau popeth sydd gan Abertawe i'w gynnig; mae modd cerdded yn hwylus i Fae Abertawe, yr Ardal Forol a'r marina. Felly, os ydych chi’n hoffi mynd am dro tawel ar bwys yr afon neu fwrlwm y strydoedd prysur, mae popeth gennym ni yn ein llety myfyrwyr yn Abertawe.    

Yn daith fer o Brifysgol Abertawe, rydym ni'n lleoliad delfrydol ar gyfer eich astudiaethau. Ceir llety preifat i fyfyrwyr a fflatiau myfyrwyr a rennir; mae lle i bob personoliaeth yn true Swansea.    

Ewch ar daith rithwir

Mor hawdd â hynny

Nid yw archebu ystafell erioed wedi bod yn haws

Mae cyflwyno cais ar gyfer llety ym Mhrifysgol Abertawe yn syml. Ewch i swansea.ac.uk/cy/llety/ a dilynwch y camau i greu cyfrif gan ddefnyddio eich Rhif Myfyriwr.

Ddim yn siŵr i ba brifysgol rydych chi’n mynd neu pa raddau y byddwch chi’n eu hennill?

Peidiwch â phoeni, gallwch chi gyflwyno cais am lety o hyd heb ymrwymo i dalu na derbyn tenantiaeth.

Ni fyddwn ni'n cymryd blaendal gennych chi pan fyddwch chi’n cyflwyno eich cais.

Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw talu £50 ar gyfer rhent ymlaen llaw a fydd yn cael ei dynnu’n awtomatig o’ch rhandaliad rhent cyntaf.

Cynlluniau talu hyblyg

Eisiau talu mewn rhandaliadau bob tymor neu'n llawn ar y dechrau? Cysylltwch â'r tîm Llety i drafod eich opsiynau. Os ydych chi’n talu â cherdyn neu drwy drosglwyddiad banc, rydym ni'n hapus i fod yn hyblyg! Gweler rhagor o fanylion am sut i dalu yma. Bydd ein tîm cyfeillgar sydd wrth law yn hapus i’ch helpu!

Oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein tîm cyfeillgar sydd wrth law yn hapus i’ch helpu!

UTime Fitness

Mae UTime Fitness ar y safle yn true Swansea ym mloc 3. Mae ar agor 24 awr y dydd ac mae ar gael i bob preswylydd true Swansea heb dalu mwy amdano. Gall pob preswylydd true Swansea ail-ddiffinio ei brofiad ffitrwydd gan ddechrau â gwahoddiad i sesiwn hyfforddiant personol am ddim wrth gyrraedd. Gallwch chi hyfforddi ar y safle, ar gais, ac wrth fynd!